Nhóm Cơ Tay

  • Máy Gym Tập Tay Trước Xebec TT01 Máy Gym Tập Tay Trước Xebec TT01
    10.200.000đ
  • Máy Gym Tập Tay Sau Xebec TS01 Máy Gym Tập Tay Sau Xebec TS01
    12.000.000đ

Giới Thiệu Nhóm Cơ Tay

Nakala cung cấp nhiều dòng máy Gym tập nhóm cơ tay, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng, miễn phí giao sản phẩm tại phòng Gym