Nhóm Cơ Vai-Lưng

  • Máy Gym Tập Vai Xebec TV01 Máy Gym Tập Vai Xebec TV01
    16.000.000đ
  • Máy Gym Tập Kéo Xô-Tập Lưng Xebec KX01 Máy Gym Tập Kéo Xô-Tập Lưng Xebec KX01
    12.000.000đ
  • Máy Gym Tập Kéo Xô-Tập Lưng Xebec KX02 Máy Gym Tập Kéo Xô-Tập Lưng Xebec KX02
    16.000.000đ

Giới Thiệu Nhóm Cơ Vai-Lưng

Nakala cung cấp nhiều dòng máy gym tập nhóm cơ vai-lưng cho phòng gym, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, miễn phí giao hàng tận phòng Gym